октомври 2020

България е страна с дълга история и множество природни чудеса - нищо чудно, че все повече хора проявяват интерес към родните природни богатства, а и все повече приказни места стават по-достъпни. Отбележи тези идеи в България на картата за уикенд