Продажбата на Plovdiv City Card е временно преустановена поради COVID-19.

Общи условия за ползване на карти „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД”

Настоящите общи условия, попълнената от Вас он-лайн форма, ведно с всички други електронни изявления, които сте направили в Мобилното приложение „Пловдив Сити Кард” или в сайта www. plovdivcitycard.com, представляват в своята съвкупност договор, с който „Иносити” ЕООД, ЕИК:204808426, адрес гр. Монтана, ул.Никола Вапцаров №33, телефон: +359 894 52 88 62 и-мейл: office@innocity.bg или hello@plovdivcitycard.com, Ви предоставя срещу заплащане картата „Пловдив Сити Карта” /наричана по – долу „Картата”/.

Общите условия за ползване на карти „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД” са неразделна част и се прилагат заедно с Общите условия за ползване на мобилно приложение „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions-app/), а ако сте закупили Картата през Сайта – Общите условия за ползване сайта www. plovdivcitycard.com (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions/), и Политиките за защита на лични данни (https://plovdivcitycard.com/bg/privacy-policy/), които се прилагат от „Иносити” ЕООД.

Картите „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД” се предлагат в два варианта: на технически носител (пластика) и на идентификационен носител (виртуален вариант). Можете да закупите Карта по един от следните начини:

  • чрез закупуване от партньорската ни мрежа – само за Карта на технически носител. Информация за обектите, в които може да закупите „Пловдив Сити Кард” на технически носител може да намерите на Сайта ни: www. plovdivcitycard.com;
  • чрез Мобилното приложение – като инсталирате Приложението и изберете опцията „Купи карта“ – само за Карта на идентификационен носител (виртуален вариант);
  • чрез Сайта ни www. plovdivcitycard.com – като изберете опцията „Купи карта“ – само за Карта на идентификационен носител (виртуален вариант).

Важно: Закупени карти на технически носител можете да синхронизирате с Приложението чрез сканиране на QR кода на гърба на пластиката. По този начин ще се генерира Карта във виртуален вариант.

Стъпки при сключване на споразумението за закупуване на карта чрез Мобилното приложение или Сайта:

1. Инсталиране на приложението – за да използвате виртуалната Карта през Мобилното приложение трябва да инсталирате приложението „Пловдив Сити Кард”на Вашето устройство. Инсталирането на приложението е безплатно.
2. Регистрация на потребител (по желание) – Сайтът предлага възможността да създадете Ваш профил в него или да използвате Вашият профил от Facebook/ Google+. Регистрацията е безплатна. Закупуването и използването на Карта може да се извърши и без регистрация. Повече за регистрацията можете да научите от Общите условия за ползване на мобилно приложение „Пловдив Сити Кард” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions-app/) или Общите условия за ползване на Сайта (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions/).
3. Покупка на „Пловдив Сити Кард”- Карта можете да закупите от опцията „Купи карта” в Мобилното приложение или в Сайта. За целта трябва да посочите вида на Картата, която желаете да закупите, като посочите срока, в който желаете да я използвате (24 или 72 часа) и според броя лица, от които ще се използва (възрастен или възрастен и дете).
4. Плащане – за извършване на плащания ще бъдете пренасочени към някоя от разплащателните системи, достъпни на Сайта/в Мобилното приложение.
5. Дата на сключване на договора за покупка на „Пловдив Сити Кард” – Договорът за закупуване на Карта се счита сключен от момента, в който наредите плащането. След този момент QR кода на Картата ще се визуализира на Вашия екран.
6. Ваучери – с покупката на „Пловдив Сити Кард” Вие получавате възможността да посетите безплатно определени туристически обекти в гр. Пловдив и региона (забележителности, музеи, паметници на културата), както и да получите определени отстъпки в избрани обекти за отдих и развлечение (т.нар интересни точки) при преференциални условия и/или цени. Тези безплатни посещения или отстъпки в обектите на партньорите, получавате под формата на „Ваучери“. С покупката на Картата Вие получавате всички Ваучери и отстъпки, които са посочени в информационния източник, от който сте закупили Картата – Приложението или Сайта, към датата на сключване на договора за закупуване на картата (по точка 5 по-горе) и може да използвате същите в срока на валидност на Картата. В меню „Оферти” в Приложението и меню „Отстъпки” Сайта ще намерите информация за конкретните отстъпки, които получавате за всички обекти, посочени в Приложението и Сайта. Ваучерите се използват чрез валидирането им чрез технически устройства (валидатори). Повече информация за използването им може да видите по-долу в раздел „Условия и начин за използване на Картата и Ваучерите“.

Условия и начин за използване на Картата и Ваучерите

1. Обектите на Партньорите, за които Потребителят получава Ваучери, както и самите Ваучери, са публикувани като списък в меню „Оферти” на Мобилното приложение и меню „Отстъпки”на Сайта.
2. Обектите, в които Потребителят може да получи безплатно посещение или отстъпки, са собственост или се управляват от Партньорите – търговци (или „Партньорите”) на „Иносити” ЕООД.
3. Посочените в „Пловдив Сити Кард” (приложение и сайт) безплатни посещения и отстъпки в обектите на Партньорите – търговци ще може да използвате еднократно.
4. Мобилното приложение Ви позволява да закупите и използвате само една виртуална карта „Пловдив Сити Кард”. Няма ограничение в броя на Картите, които можете да закупите през Сайта.
5. Картата служи за удостоверяване пред Партньорите – търговци, че Потребителят има право да получи безплатно посещение или отстъпки в техните туристически обекти или интересни точки.
6. За да може да използвате Ваучерите и да получите безплатно посещение или отстъпка в обектите, трябва да предоставите за валидиране от Партньроа – търговец QR кода на виртуалната Карта. Валидирането се извършва чрез сканиране на QR кода от служителите на туристическите обекти и/или обектите за отдих и развлечение, чрез устройства за валидиране /валидатори/.
7. Нямате право да предоставяте Картата си на други лица. Картата може да бъде използвана само от лицето, което я е закупило или в полза на което е закупена.
8. Изтекли Карти и Ваучери няма да бъдат обслужени от Партньорите търговци. Картата е изтекла с изтичане на срока й на използване и/или срока й на валидност.
9. Срок на използване /продължителност/ – Срокът, в който може да използвате закупената от Вас Карта, е 24 часа или 72 часа. Този срок ще започне да тече от момента, в който извършите първото валидиране на някой от Ваучерите, изброени в меню „Оферти” в Мобилното приложение или меню „Отстпъки” Сайта. Видът и продължителността на Картата може да видите в меню „Карта”, съответно„Моята city card“. Щом веднъж сте валидирали Картата, Вие сте я използвали и можете да продължите да я използвате само до изтичане на срока от 24 часа или 72 часа. Цената, на която Ви продаваме Картата, се влияе основно от цената на таксите за посещение на туристическте обекти, в който Ви осигуряваме безплатен достъп и отстъпките в интересни точки. Цената е съобразена с това колко и какви по вид обекти бихте могли да посетите за 24 часа или 72 часа и съответно колко струват таксите и отстъпките за такъв брой и вид обекти. Цената не може да бъде аритметично разделена и например, да получите карта за 12 часа, която да струва половината от цената на Карта за 24 часа. Такава цена няма да бъде еквивалетна на отстъпките, които Ви предоставяме. Ето защо „Иносити” ЕООД поставя следното условие за покупка и използване на Картата, с което условие Вие се съгласявате: Веднъж започнал да тече, срокът за използване на Картата, не може да бъде спрян, прекъснат или да направите отказ от него.
10. Срок на валидност – Вашата карта е валидна за срок от шест месеца, считано от датата на сключване на договора за покупка по точка 5 от раздел І, по-горе (датата, на която сте наредили плащане на Картата).
11. Изтекла Карта се счита за използвана, а договорът – за изпълнен, независимо дали и колко пъти същата е реално използвана. Ако в срока за валидност Вие не използвате Картата, не валидирате нито един Ваучер или в случай, че сте валидирали само част от Ваучерите, то платената от Вас цена на Картата няма да Ви бъде възстановена.
12. Вид на Картите – Предоставяме Карти за „Възрастен” и за „Възрастен и дете”. Възрастен е лице над 18 години. При закупване на Картата Вие потвърждавате, че сте навършили 18-годишна възраст (възрастта за пълнолетие по българското законодателство).
13. Допълнително е възможно нашите партньори – търговци да поискат да се легитимирате с документ, доказващ Вашата възраст.
14. Нямате възможност да преминавате от един вид Карта към друг вид Карта. Ако желаете да промените вида или срока на използване на Картата си, е необходимо да закупите нова Карта.
15. Цената на Карта не се възстановя в случай, че сте деинсталирали Мобилното приложение. За повече информация вижте раздел „Прекратяване” в Общи условия за ползване на мобилно приложение „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions-app/).
16. Цената на Картата не се възстановява и ако не сте я използвали по причини, независещи от „Иности” ЕООД. Такива причини са, но не само: кражба на/невъзможност за достъп до Вашия профил по независещи от „Иносити“ ЕООД причини; кражба или повреда на Вашето мобилно устройство; случаи, в които Приложението или Сайта не са могли да функционират правилно, тъй като сте въздействали върху програмния код или настройките, или не сте спазили инструкциите при инсталиране на Приложението, както и ако Вашето мобилно устройство не отговаря на необходимите технически изисквания за нормалното функциониране на Приложението, който „Иносити” ЕООД предварително е обявило.
17. „Иносити” ЕООД си запазва правото временно да ограничи Вашият достъп до услугите в Приложението и/или Сайта, ако в срок до 7 работни дни, считано от датата на закупуване на Картата, не постъпи плащане от Ваша страна на цената на същата.

Права и отговорности

1. „Иносити” ЕООД има сключени договори с Партньорите – търговци, по които е подсигурило участието в Програмата на туристически обекти в гр. Пловдив и региона (забележителности, музеи, паметници на културата), както и на избрани обекти за отдих и развлечение (т.нар интересни точки).
2. „Иносити” ЕООД не поема отговорност да запази същите по вид и брой Ваучери, които е предлагало към момента, в който потребителят е закупил Картата, и има право по всяко време да променя и/или премахва определени Ваучери. „Иносити” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително загуби, разноски, неудобства и други, които са настъпили за Потребителя вследствие на промени и/или премахване на Ваучер.
3. „Иносити” ЕООД е предприело всички зависещи от него действия и мерки, за да гарантира, че Вие ще получите стоките и/или услугите, съгласно Ваучерите, които се предлагат в Мобилното приложение и на Сайта, като за тази цел е обвързало Партньорите – търговци със строги договорни задължения.
4. Въпреки гореизложеното, Ваучерите могат да се обслужат само от Партньорите – търговци и „Иносити” ЕООД не носи отговорност за вредите, претърпени от Потребителите, включително разходи, неудобства и други, вследствие на неоснователен отказ на Партньор – търговец да обслужи Потребителя, както и вследствие от некачествено обслужване или каквито и да било други недостатъци на стоките и/или услугите, предлагани от Партньорите – търговци.
5. Вие доброволно посещавате избраните от Вас обекти и „Иносити” ЕООД не отговаря за тяхното състояние и/или правилата, които трябва да спазвате при посещение на обекта. Ако изберете да разгледате някой от включените в Програмата туристически обекти, Вие следва да спазвате инструкциите и указанията на служителите на обекта.

Право на отказ

1. Потребителите, за които е започнал да тече срокът на валидност, но не е започнал да тече срокът за използване на Картата (закупили са Карта, но не са я използвали), имат право да се откажат от споразумението за закупуване на карта в 14 –дневен срок от датата, на която са наредили плащането и са сключили договора, посочена по-горе в раздел I, точка 5.
2. Потребителите, за които е започнал да тече срокът за използване (закупили са картата и са я използвали) преди изтичане на 14-дневния срок за отказ, губят правото си на отказ от споразумението за закупуване на Карта.
3. При направен отказ от покупката на Картата „Иносити” ЕООД ще Ви възстанови заплатена сума за цена на Картата, съобразно използвания от Вас метод на плащане. Ако възстановяването на сумата по този начин е невъзможно или изрично сте поискали, ще Ви възстановим сумата по посочена от Вас банкова сметка.
4. За да направите отказ от покупката на Картата, не е необходимо да посочвате причина. Не дължите обезщетения или неустойки за направения отказ. Разходите по електронната транскация, която ще е необходима, за да Ви възстановим сумите, са за Ваша сметка.
5. Отказ можете да направите чрез изпращане на съобщение на и-мейл: office@innocity.bg; hello@plovdivcitycard.com или на адрес: гр. Монтана, ул. Никола Вапцаров №33. Съобщението може да бъде в свободен текст, но от него трябва ясно да изразите воля да се откажете от споразумението за закупуване на Карта. Съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за Вас и за закупената от Вас Карта, от които да можем да Ви индивидуализираме – като име, адрес за кореспонденция и други данни за Вас, дата на закупуване на Картата, използвано потребителско име, и-мейл, с който сте регистрали профил в Мобилното приложение или Сайта, както и Ваша банкова сметка, по която желаете да Ви възстановим сумите.
Ако изпращате съобщението по и-мейл, то следва да бъде изпратено от и-мейла, с който сте регистрирали профила си, или да бъде подписано с квалифициран електронен подпис.

Съобщението може да има следния примерен текст:

До „Иносити“ ЕООД, адрес: гр. Монтана, ул. Никола Вапцаров №33, представлявано от управителя Ивайло Тодоров Илиев:
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на карта „Пловдив Сити Кард”.
Потребителското име, с което съм регистриран в Приложението/Сайта е:
Картата е закупена на:
И-мейлът, с който съм регистрирал профил, е:
Име на потребителя/ите:
Адрес на потребителя/ите:
Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата
––––––––––––––––––
* Ненужното се зачертава.

6. Ако сте направили отказ по електронен път, ще получите потвърждение за получаванено му на Вашия и-мейл, с който сте регистрирали профила си.
7. Сумите ще Ви бъдат възстановени в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на отказа.
8. Можете да използвате и следната система за решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Прекратяване

Сключеното между Вас и „Иносити” ЕООД споразумение за закупуване на Карта се прекратява с изтичане/използване на Картата (по всеки един от вариантите, описани в раздел Условия за използване на картата и ваучерите), както и в хипотезите, описан в Общите условия за ползване на мобилно приложение „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД” (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions-app/) и/или Общите условия за ползване на Сайта (https://plovdivcitycard.com/bg/terms-and-conditions/).

Сключеният между Вас и „Иносити” ЕООД договор ще се съхранява от нас и можете да получите достъп до него, като отправите запитване на и-мейл: office@innocity.bg или hello@plovdivcitycard.com.

Информация за всички условия, които не са уредени в настоящия документ, можете да получите от самото мобилно приложение или на Сайта, на и-мейл office@innocity.bg или hello@plovdivcitycard.com, както и на телефон: 0894 528862.

Categories Map Buy Card