Продажбата на Plovdiv City Card е временно преустановена поради COVID-19.

Условия за ползване

Настоящите общи условия регулират взаимоотношенията между Вас, ползвателите на Сайта www.plovdivcitycard.com (наричан по – долу „Сайта“ или „Интернет сайта“) и „Иносити” ЕООД във връзка с ползването на Сайта, достъпа до всякаква информация и друго съдържание, получени чрез Сайта, както и регулират отношенията между Вас и „Иносити” ЕООД във връзка със закупуването и ползването на „Пловдив Сити Кард” чрез идентификационния носител (т.е. закупуването и ползването на т.нар. виртуален вариант на Картата).

Всички извършени от Ваша страна активни действия в Интернет сайта – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове и други, се считат за направени от Вас електронни изявления и Ви обвързват. С използването на Сайта и извършването на каквито и да било електронни действия в него, Вие декларирате, че сте запознати и разбирате настоящите общи условия, имате право да изразявате валидно съгласие и приемате изцяло настоящите общи условия така, както са публикувани. Сайтът е предназначен за използване от лица над 18 години и с използването му декларирате, че сте навършили тази възраст. „Иносити” ЕООД не носи отговорност в случай, че Сайтът се използва от лица под 18 години. Ако нямате навършени 18 години и желаете да се възползвате от Програмата „Пловдив Сити Кард”, молим да се обърнете за съдействие към пълнолетно лице.

„Иносити” ЕООД си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Сайта. Ако продължите да използвате Сайта, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. В случай на съществени промени в общите условия, потребителите на Сайта ще бъдат уведомени по подходящ начин.

Интернет сайта представлява услуга на информационното общество, която се предоставя от:

Наименование на Дружеството:„Иносити” ЕООД;
Регистрирано в Търговски регистър: ЕИК: 204808426;
Регистрирано по ЗДДС;
Адрес: гр. Монтана, ул. Никола Вапцаров №33;
Телефон: 0894 52 88 62; и-мейл: office@innocity.bg
Интернет страница: www.innocity.bg

Всички предоставени и събрани Ваши лични данни посредством Интернет сайта се съхраняват и обработват от „Иносити” ЕООД. Ние поемаме грижа за правилното използване и неразпространението на Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани съобразно Политиката за защита на лични данни (plovdivcitycard.com/bg/privacy-policy), приети от „Иносити” ЕООД и представляващи неразделна част от настоящите общи условия.

Интернет сайтът е създаден и се поддържа като част от програмата „Пловдив Сити Кард”.

Интернет сайтът е продукт, до който можете да получите достъп чрез браузъра на Вашия компютър или екранно мобилно устройство (телефон или таблет) и който продукт Ви позволява следното:
• да закупите и използвате картата „Пловдив Сити Кард” чрез идентификационния носител – във виртуалния й вариант. За Картата можете да научите повече от информацията, публикувана на Сайта, или от Общите условия за ползване на „Пловдив Сити Кард” ((plovdivcitycard.com/bg/terms-conditions-plovdiv-city-card);
• да разгледате профилите на нашите партньори – търговци и да получите информация за техните обекти;
• да получите информация за предстоящи събития, които ще се провеждат на територията на гр.Пловдив;
• друга полезна информация.

В настоящите Общи условия посочените термини имат значението, указано по-долу, за което Вие сте уведомени и с което се съгласявате, приемайки същите, а именно:

• Програма „Пловдив Сити Кард” (наричана по – долу „Програма/та“) е програма, осъществявана съвместно от Общината, „Телелинк” АД, „Иносити” ЕООД и техните партньори, при която на гражданите и гостите на Община Пловдив се осигурява възможност за използване на услуги в сферата на туризма, културата и/или спорта, предлагани от партньорите, при преференциални условия и/или цени;
• Партньор (или наричан още „Партньор – търговец”) е физическо или юридическо лице, с което „Иносити” ЕООД е сключило договор за сътрудничество във връзка с Програмата „Пловдив Сити Кард“. Партньорът притежава регистриран профил в Сайта, в който е предоставена информация за Партньора и в който профил са посочени актуалните преференциални условия и/или цени в неговите туристически обекти или интересни точки;
• „Пловдив Сити Кард” е карта, която е специално създадена по Програмата „Пловдив Сити Кард” и която дава възможност на потребителите да посетят безплатно определени туристически обекти в гр. Пловдив (забелжителности, музеи, паметници на културата), както и да получат определени отстъпки в избрани обекти за отдих и развлечение (т.нар интересни точки) при преференциални условия и/или цени. Всяка една Карта, закупена през Сайта, е заредена с ваучери за обектите на партньорите – търговци. Отстъпките и безплатните посещения, който може да получите в обектите, са публикувани в раздел “Оферти” на Сайта. Посочените на Сайта отстъпки се получават еднократно.;
• Ваучерът удостоверява правото на Потребителя да посети безплатно или да получи отстъпки в определени туристически обекти в гр.Пловдив (забелжителности, музеи, паметници на културата) и избрани търговски обекти за отдих и развлечение (т.нар интересни точки);
• Потребител е физическо или юридическо лице, което използва Сайта, в това число и ако е закупило картата „Пловдив Сити Кард” във виртуалния й вариант през Сайта;
• Непреодолима сила е непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България (непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора).

Регистрация в Интернет сайта

1. Интернет сайтът позволява регистрация* и създаване на профил в него. При регистрация се изисква да посочите потребителско име (лично име и фамилия), електронен адрес (и-мейл) за връзка и парола. Освен това Вие може да използвате всички функции на Сайта чрез Вашия профил във Facebook/Google+. Можете да използвате и регистрация, създадена в мобилното ни приложение „Пловдив Сити Кард“ (за което можете да научите повече на Сайта), като обратното също е важимо – можете да използвате създадения на Сайта профил за целите на Мобилното приложение.

2. С регистрацията на потребителски профил или чрез вход в Сайта чрез Facebook/Google+/профил от Мобилното ни приложение Вие предоставяте Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. В този случай „Иносити” ЕООД запазва основните данни от профила Ви и има право да използва електронния Ви адрес за осъществяване на контакт с Вас във връзка с предоставените от нас услуги.

3. Вие се задължавате да не разкривате Вашите потребителско име и парола на никого. „Иносити” ЕООД не носи каквато и да било отговорност, ако лице с Вашето потребителско име и парола е влязло в профила Ви, при което е получило достъп до личните Ви данни и/или е извършило плащания от профила Ви. Ако някое лице е получило такъв неоторизиран достъп до профила Ви, молим незабавно да се свържете с нас на и-мейл: office@innocity.bg и телефон 0894 528 862. В случай, че е налице такъв неоторизиран достъп до профила Ви и Вие не сте уведомили незабавно „Иносити” ЕООД за това на посочените по – горе и-мейл и телефон, ние ще считаме всеки достъп до профилът Ви и всяко плащане, направено през същия, за направени лично от Вас.

* Моля да имате предвид, че Вие може да използвате Интернет сайта и без регистрация, в който случай получавате ограничен достъп само до информация относно интересните точки и събития в гр.Пловдив и отстъпките, които бихте получили при покупката на Пловдив Сити Кард.

Информация за цените

1. Електронните транзакции/плащания на суми се извършват чрез разплащателните системи, посочени на Сайта. Тези системи гарантират Вашата сигурност.

2. Актуалните цени за всеки един вид на картата „Пловдив Сити Кард” са публикувани на Сайта. Обявените цени са в български левове. Посочените цени са крайни и включват 20% ДДС. В цените не е включена таксата за превода на суми от Вашата или чужда банкова или виртуална сметка (взависимост от избрания от Вас начин за разплащане). Тази такса е за Ваша сметка. Тя не зависи от „Иносити” ЕООД и може да варира, съобразно на тарифата на избрания от Вас посредник при електронни разплащания (т.е. съответната разплащателна система).

3. Партньорите-търговци носят отговорност за публикуването на информация за редовната цена на стоките/услугите, за които потребителят може да получи отстъпка. Тези цени са в български левове и са крайни цени, с включено ДДС.

4. Когато отстъпката, която партньорът – търговец прави на потребителя, е в процент (%) от редовната цена на стоката/услугата, този процент се изчислява към крайната цена, с включено ДДС.

Права и отговорности

1. „Иносити” ЕООД предлага Интернет сайта и Картата във вида, в който са, и не носи отговорност, ако те не отговарят в пълнота на Вашите нужди.

2. Интернет сайтът сам по себе си (без да е закупени карта или без регистрация в профила или достъп до същия чрез Facebook/Google+ профил/Профил от Мобилното приложение) има информативна цел и е насочено към това да Ви запознае с програмата „Пловдив Сити Кард” и обектите, включени в нея. „Иносити” ЕООД осъществява контрол върху информацията в разумни граници и само с грижата, нормална и очаквана за осъществявана за целите, за които е създаден Сайтът.

3. Като се отчете гореизложеното, потребителите трябва да имат предвид, че профилите на Партньорите – търговци се създават и попълват директно от Партньорите-търговци, при което „Иносити” ЕООД не е в състояние и няма задължение да осъществява контрол върху информацията в тези профили.

4. Като се отчете гореизложеното, „Иносити” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли или бихте могли да понесете при използване на Сайта и/или при използване на Картата, които са възникнали от некоректна информация, получена от Сайта. В това число, „Иносити” ЕООД не носи отговорност, ако посочените на Сайта работно време, телефон или друг данни се окажат неверни. Препоръчваме Ви преди посещение на обекта да проверите и от други източници данните за него, които Ви интересуват.

5.„Иносити” ЕООД не носи отговорност за текста или други обекти, публикувани от Потребители и/или Партньори – търговци на Сайта. В случай, че публикуваната информация е обидна за Вас или е засегнала правата Ви по друг начин, молим да се обърнете директно към лицето, извършило публикацията.

6. „Иносити” ЕООД не проверява и не носи отговорност за информацията и съдържанието, до които ще получите достъп чрез препратки (линкове), разположени на Сайта. До това съдържание Вие осъществявате достъп на свои риск и Ви препоръчваме да бъдете бдителни при осъществяване на достъп до информация, публикувана в Интернет.

7. „Иносити” ЕООД не носи отговорност за достъпността и качеството на сайтовете, до който са публикувани препратки (линкове) на Сайта. В случай, че имате някакви претенции във връзка с тези сайтове, следва да се обърнете директно към техните доставчици.

8.„Иносити” ЕООД не носи отговорност за вредите, които сте понесли от вируси или друг вреден за устройството Ви софтуер. Длъжни сте да не игнорирате известия от използваната от Вас антивирусна програма за засечен вирус.

9. „Иносити” ЕООД се грижи да поддържа Интернет сайта в актуално и подходящо състояние. Дружеството не поема каквато и да било гаранция за това, че Интернет сайта и Картата ще работят без прекъсване и без грешки. След закупуване на Картата ще получите и-мейл, съдържащ QR кода й, както и същият този код ще е достъпен в профила Ви на Сайта. Препоръчваме Ви да запазите получения от Вас и-мейл с QR код и/или да принтирате QR кода/ да го свалите в png. формат от Сайта.

10. „Иносити” ЕООД не носи отговорност, ако не изпълни задълженията си по настоящото споразумение поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на „Иносити” ЕООД, включително прекъсване в електрическата или интернет мрежа, природно бедствие, пожар, наводнение, война и други.

11. Използването на Интернет сайта и поддържането му в защитено и актуално състояние е свързано с използването на бисквитки. Нормалните функции на всички предоставени услуги се влияят от настройките на браузъра Ви. „Иносити“ ЕООД не носи отговорност, ако не сте успели да получите всички предоставяни от нас електронни услуги или не сте ги получили в съответното уговорено/ разумно очаквано качество по причина, че не сте позволили използването на бисквитки или по причина, че сте променили настройките на браузъра си по начин, че е засегнато действието на Сайта. За повече информация молим да се запознаете с Политики ни за използване на бисквитки (plovdivcitycard.com/bg/cookie-policy).

Право на изключване на обекти от Програмата

„Иносити” ЕООД е извършило подбор на обектите, за които се предоставят Ваучери, съобразно Програмата и е включило в Картата обектите с най – добра репутация. Ако „Иносити” ЕООД установи, че някой от обектите извършва некачествено и некоректно обслужване на Потребителите, както и ако установи, че обектът предлага услуги и/или стоки с качество под нормално необходимото и разумно очакваното, „Инносити” ЕООД има право незабавно да прекрати договора с този Търговец – партньор и да изключи предлаганите от него Ваучери от Програмата, без да дължи обезщетения или неустойки.

Авторско и други права на интелектуална собственост

1. Всички логота, графични материали, дизайни, бази от данни, изображения и други обекти, визуализирани и достъпни на Сайта са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн. Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на тези обекти без съгласието на носителя на право върху тях е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.

2. „Иносити” ЕООД притежава права върху базата от данни, представляваща списък с Партньорите– търговци, техните обекти и предлаганите отстъпки. Потребителите се задължават да не копират, извличат по друг начин или разпространяват посочената база от данни, нито да използват базата от данни за свои или чужди търговски цели. Нарушението на правата на „Иносити” ЕООД върху притежаваната от него база от данни представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

3. Компютърният код, представляващ Интернет сайта, Виртуалните карти и Виртуалните ваучери, са обект на авторско право. Всякаква манипулация на кода, копирането му, използването му по непредвиден за неговата цел начин, включително внедряването му в други програми и разпространението му представлява нарушение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. При съмнение за такова нарушение, извършено от Вас или във Ваша полза, „Иносити” ЕООД има право незабавно да преустанови достъпа Ви до Профила Ви в Сайта и/или Мобилното приложение, както и да прекрати споразумението, с което сте закупили Вашата Карта, като задържи цената на Картата като неустойка. Във всички случаи „Иносити” ЕООД има право да претендира и обезщетение за нанесените му вреди над сумата на неустойката.

4. Забранява се и копирането, внедряването, разпространението и използването по друг начин на логото и дизайна на Интернет сайта. Използването им става само след разрешение на „Иносити” ЕООД.

5. Партньорите – търговци имат право да публикуват в своя профил в Сайта обекти на интелектуална собственост, върху които имат права. С публикуването на такива обекти партньорите – търговци дават съгласието си „Иносити” ЕООД да визуализира тези обекти в Интернет сайта.

6.„Иносити” ЕООД няма задължение да проверява и не носи отговорност, в случай, че партньорите – търговци са публикували обекти на интелектуална собственост, върху които нямат права. Ако Ваше право е нарушено чрез публикация на Сайта, молим да се обърнете директно към съответния Партньор – търговец, извършил публикацията.

7. Потребителите се задължават да не съхраняват чужди обекти на интелектуална собственост в профила си на Сайта. Включително не следва да се съхраняват снимки, върху които друго лице има авторски права. Със съхраняване на съдържание в профила, потребителят декларира, че същото не е обект на чуждо право на интелектуална собственост.

Прекратяване:

„Иносити” ЕООД има право да прекрати Споразумението между него и Вас за използване на Интернет сайта и Картата, както и незабавно да преустанови достъпа Ви до Профила Ви в Сайта и/или Мобилното приложение, и Картата, в случай, че извършите нарушение на което и да било от задълженията Ви, описани в настоящите общи условия и Общите условия за продажба на карта „Пловдив Сити Кард” (plovdivcitycard.com/bg/terms-conditions-plovdiv-city-card). В този случай „Иносити” ЕООД има право да задържи заплатената от Вас цена на Картата като неустойка и да претендира обезщетение за всички нанесени му вреди над размера на неустойката.

Други

1. Закупената през Сайта Карта и всички услуги по програмата „Пловдив Сити Кард” са предназначени за използване в границите на гр. Пловдив и региона. Всички посочени в Картата обекти и Ваучерите се намират в гр. Пловдив, Република България и региона. „Иносити” ЕООД не предоставя ползване на картата „Пловдив Сити Кард” на технически носител от обекти извън гр. Пловдив, Република България и региона, нито доставя картата до обекти или адреси извън гр. Пловдив, Република България и региона.

2. При недействителност на някоя от клаузите на общите условия недействителната клауза не се прилага. В този случай всички останали клаузи на общите условия запазват своето действие и продължават да обвързват страните.

3. Потребителите и партньорите търговци се задължават да предявяват всички свои претенции към „Иносити” ЕООД на и-мейл office@innocity.bg за целите на доброволно уреждане на отношенията между страните. В случай, че не бъде постигнато споразумение по доброволен път, страните се съгласяват, че всички спорове ще бъдат отнесени към компетентния съд в гр.Пловдив, Република България.

4. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от тези общи условия са Общи условия за ползване на „ПЛОВДИВ СИТИ КАРД” (plovdivcitycard.com/bg/terms-conditions-plovdiv-city-card), Политиките за защита на личните данни (plovdivcitycard.com/bg/privacy-policy) и Политиките за използване на бисквитки на Сайта www.plovdivcitycard.com (plovdivcitycard.com/bg/cookie-policy), приети от „Иносити” ЕООД.

Categories Map Buy Card